Historien

HistorieFredensbovej børnehave slog dørene op første gang d. 15. september 1971, som den første ikke-kommunale institution i Solrød. Allerede efter ca. 1 år, var navnet skiftet til Krudthuset.
Institutionen blev oprettet efter aftale med det daværende Jersie Kirke-Skensved sogneråd. Blandt initiativtagerne til oprettelsen var tidligere borgmester Arne Haugaard-Hansen, daværende skoleinspektør Hans Egebjerg, og Flemming Schwenk.


Krudthuset var en af de første institutioner i Danmark, der arbejdede efter ”åbenhedsprincippet”, det der i dag kaldes ”åben plan” Det var en meget anderledes tanke, i forhold til datidens meget strukturerede institutioner. I det tidlige Krudthuset var der ingen faste sove og spisetider, børnene kunne selv bestemme hvad og hvor de ville lege i løbet af dagen, og der var en høj grad af børnedemokrati, medbestemmelse og medansvar.

 

Med tiden blev pædagogikken en anelse mere struktureret, men åbenhedsprincippet, i form af "åben plan" og klubstrukturen i børnehaven bestod som et kendetegn for Krudthuset.

Efter en del samarbejdsvanskeligheder kommunen og Krudthuset imellem i det første år, blev Krudthuset efterhånden en accepteret del af pasningstilbuddet i Solrød kommune, og siden blev der indgået en driftsoverenskomst med kommunen.

 

Gennem alle årene har Krudthuset været kendt for, at tænke lidt anderledes end de fleste, både indenfor kommunegrænserne, men også i institutionsverdenen udenfor.

 

Solrød kommune valgte at opsige driftsoverenskomsten med Krudthuset med ophør d. 31. maj 2011, hvorefter forældrebestyrelsen i samarbejde med Landsforeningen Frie børnehaver, lagde et stort arbejde i, at Krudthuset bestod som en privat daginstitution. Krudthuset er således i dag, som den var da den startede, en privat drevet daginstitution. Samarbejdet med Landsforeningen Frie Børnehaver ophørte brat, da foreningen gik konkurs i første kvartal 2015.

 

Den 1. maj 2015 indgik Krudthuset istedet en administrationsaftale med Landsforeningen Danske Daginstitutoner, der er en paraplyorganistation for selvejende og private daginstitutioner i hele landet. Aftalen indebærer at LDD leverer løn- og regnskabsadministration, samt faglig, juridisk og virksomhedsrettet rådgivning.