Udmeldelse

Forældre kan opsige barnets plads i Krudthuset skriftligt med minimum 1 måneds varsel til den 1. i en måned.

 

Udmeldelse meddeles Krudthuset skriftligt, hvorefter vi skriftligt bekræfter modtagelsen.


Opsigelse fra Krudthusets side kan normalt kun finde sted ved restance i forældrebetalingen.

Opsigelse kan i disse tilfælde ske med en måneds varsel til en måneds udgang.

Forinden skal forældrene have modtaget rykkerskrivelse med meddelelse om påtænkt opsigelse.