Takster

Krudthusets bestyrelse har besluttet at taksterne for pasning i Krudthuset, skal følge de kommunale takster.

Det betyder at det stort set ikke er dyrere at have sit barn indskrevet i Krudthuset, sammenlignet med tilsvarende kommunale tilbud.

 

 

Takster pr. 1. januar 2021

Vuggestue    kr. 3.105,- pr. måned
Børnehave    kr. 1.625,- pr. måned
Madordning   kr    .675,- pr. måned

 

Takster pr. 1. januar 2022

VuggestueKr. 3.200,- pr. måned
BørnehaveKr. 1.685,- pr. måned
MadordningKr. 675,- pr. måned

Søskenderabat

Reglerne for søskenderabat følger de kommunale regler i Solrød. Det vil sige, at med mere end 1 barn indskrevet i enten Krudthuset, eller en hvilken som helst anden privat eller kommunal pasningsordning i kommunen, ydes søskenderabat på 50% til det barn i det billigste pasningstilbud.

Friplads

Der gælder de samme vilkår, muligheder og regler for økonomisk friplads ved indmeldelse i Krudthuset, som for andre private eller kommunale institutioner.

Ønsker du at undersøge dine muligheder for økonomisk friplads, kan du finde yderligere oplysninger på din hjemkommunes hjemmeside:

Solrød:

http://www.solrod.dk/borger/dagtilbud-og-skole/dagtilbud/%C3%B8konomisk-fripladstilskud

Deltidspladser

Den nye dagtilbudslov åbner for muligheden for deltidsplads, når en forældre til et indskrevet barn, er på barselsorlov med et søskendebarn. En deltidsplads er på maksimum 30 timers ugentlig pasning, der i Krudthuset placeres i tidsrummet kl. 8.00 - 14.00.

Det betyder at barnet tidligst kan afleveres kl. 8.00 og skal være afhentet senest kl. 14.00.

Ansøgning om deltidsplads skal rettes til Krudthusets leder senest 2 mnd. før den ansøgte periodes start. Den ansøgte periode skal starte d. 1. i måneden og slutte den sidste hverdag i en måned. Ansøgningen vedlægges relevant dokumentation for afholdelse af barselsorlov.

Ved misligeholdelse af aftalen om deltidsplads, eksempelvis ved overskridelse af tidsrummet, kan Krudthuset opsige aftalen med dags varsel.

 

Takster for deltidspladser 2020

Vuggestue  kr. 1.900,-
Børnehave kr. 1.150,-
Madordning kr.    675,-