Takster

Takster pr. 1. august 2023

 

VuggestueKr. 3.460,- pr. mnd
BørnehaveKr. 1.946,- pr. mnd
MadordningKr.    725,- pr. mnd

   

Takster pr. 1. januar 2024

VuggestueKr. 3.732, - pr. mnd.
BørnehaveKr. 2.098, - pr. mnd
MadordningKr.   750, - pr. mnd

Søskenderabat

Reglerne for søskenderabat følger de kommunale regler i Solrød. Det vil sige, at med mere end 1 barn indskrevet i enten Krudthuset, eller en hvilken som helst anden privat eller kommunal pasningsordning i kommunen, ydes søskenderabat på 50% af den kommunale takst, til det barn i det billigste pasningstilbud.

Friplads

Der gælder de samme vilkår, muligheder og regler for økonomisk friplads ved indmeldelse i Krudthuset, som for andre private eller kommunale institutioner.

Ønsker du at undersøge dine muligheder for økonomisk friplads, kan du finde mere på Borger.dk her:

https://www.borger.dk/familie-og-boern/Boernepasning/Oekonomisk-fripladstilskud-soeskendetilskud-og-andre-tilskud

 

 

Deltidsplads under barsel

Dagtilbudsloven giver mulighed for at søge om en deltidsplads (30 timer ugentligt) i mens en forælder er på barsel. 
Der skal ansøges gennem Solrød kommune. Se mere her: https://www.solrod.dk/borger/0-22-aar/dagtilbud/deltidsplads

 

I Krudthuset er det besluttet at en deltidsplads kan anvendes i tidsrummet kl. 8.00 - kl. 14.00. Udenfor dette tidsrum er institutionen lukket for barnet og barnet kan ikke deltage i de pædagogiske aktiviteter, arrangementer eller andet, der måtte forekomme.

 

  

 

Takster for deltidspladser pr. 1. januar 2024

 

VuggestueKr. 2.373, - pr. mnd
BørnehaveKr. 1.513 - pr. mnd
MadordningKr.   750,-  pr. mnd