Venteliste

Skriv dit barn på ventelisten

 

Krudthusets ventelistepolitik følger naturligvis retningslinjerne i Dagtilbudsloven, samt godkendelseskriterierne for private institutioner i Solrød kommune.

I sidstnævnte står blandt andet:
"De af det private dagtilbud fastsatte optagelseskriterier, må ikke være i strid med almindelige rets grundsætninger, og institutionen skal være åben for alle børn uanset race, køn, religion og politisk anskuelse."

 

Optagelse i Krudthuset sker på baggrund af venteliste anciennitet, dog vil søskendebørn være omfattet af søskendefordel.*


Med baggrund i Krudthusets struktur, vil der også i tildelingen af pladser, være en vurdering af antallet af børn i samme årgang.

 

Når der viser sig en plads ledig til jeres barn, vil vi kontakte jer med et tilbud om en plads.

I tilfælde af at der er tale om en overflytning fra en anden institution eller dagpleje, vil vi naturligvis tage hensyn til evt. udmeldelsesfrister I måtte være underlagt.

 

Fra modtagelsen af tilbuddet, vil I have 14 dage til at bekræfte at I ønsker pladsen, herefter vil den blive tilbudt den næste på ventelisten.

 

I vil altid kunne kontakte os for at få at vide, hvor på ventelisten jeres barn står.

 

*

Søskendefordelen indebærer at søskendebørn rykkes frem i anciennitet på ventelisten og altså står først for, til en ledig plads, hvis der er ledige pladser på behovsdato-tidspunktet.

Krudthuset holder ikke pladser ledige, men forældre til søskendebørn kan vælge at ændre deres behovsdato, indmelde barnet med udskudt start, eller stå standby til den næste ledige plads.